Informacje prawne


AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten
Deutschland

Tel .: +49 (0) 8271 8185-0
Faks: +49 (0) 8271 8185-250 (Zentrale)
Faks: +49 (0) 8271 8185-199 (Vertrieb)
 

info@aumueller-gmbh.de
http://www.aumueller-gmbh.de/
 

Sąd właściwy: Amtsgericht Augsburg / HRB 7924 
Numer identyfikacji podatkowej: DE127472926
Dyrektor zarządzający: Ramona Meinzer

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje w tej witrynie są regularnie aktualizowane. Pomimo wszelkich starań, dane mogły w międzyczasie ulec zmianie lub zawierać błędy i nieścisłości. Dlatego nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność przedstawionych informacji. Dotyczy to również wszystkich innych stron internetowych, do których odwołuje się hiperłącze. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzi taki link.

Wydawca zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień na udostępnionych stronach internetowych. Treść i struktura tych stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności fragmentów tekstu lub obrazów, wymaga uprzedniej zgody wydawcy.